Projekt “Vzpostavitev oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom”

V okviru javnega razpisa je OOZ Vrhnika sodelovala z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za logistiko Celje, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter podjetjem Prolog d.o.o. pri projektu Vzpostavitve oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom. Projekt se je julija uspešno zaključil.

Uspešno zaključen projekt “Vzpostavitev oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom”

Čeprav lokalno samooskrbo večinoma povezujemo s hrano, hrana ni edini možni predmet lokalne sinergije med kmeti ali obrtniki in prebivalci lokalnega okolja. Predmet lokalne samooskrbe je lahko tudi lesna biomasa. Samo vprašanje časa je, kako dolgo bodo še prebivalci urbanih območij zadovoljni s traktorskimi prevozi drv v razsutem stanju ali pa dostavo palet z drvmi pred vrata bivalnega objekta. Sodobni potrošnik je vse bolj zahteven in verjetno ne bi nasprotoval zloženim drvom v blizu peči. Pustil bi se verjetno razvajati tako daleč, da bi lahko pozabil na naročanje in prelaganje drv ali peletov. Tu pa nastopi priložnost za proizvajalce in logiste, da razvijejo nove poslovne modele in njihovo informacijsko podporo.

Z omenjeno problematiko so se ukvarjali študentje Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru (Katja Plesnik, Dejan Toplak, Igor Grofelnik), Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (Tim Rudolf, Blaž Čar) ter Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru (Klemen Arzenšek, Ljubomir Ristikj, Filip Gjojnarič) v projektu "Vzpostavitev oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom". Projekt je bil izveden v okviru razpisa "Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017", ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je bil koncipirati poslovni model platforme za oskrbovanje z lokalnimi dobrinami in izdelki s poudarkom na lesnem gorivu. Kot informacijsko podporo so testirali oblačno rešitev poimenovano LONA, ki je namenjena povezovanju kmetov/obrtnikov in kupcev. Sistem temelji na standardu GS1 in je primeren tudi za trgovine in gostilne. Gre za spletno okolje v katerem se srečujeta ponudba in povpraševanje, omogočena je direktna komunikacija med naročniki in dobavitelji, kar ima za posledico manj telefonskih klicev. Kupec in ponudnik sama zapišeta pravila poslovanja.

V projektu je pomembno vlogo imela tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika, ki je študentom omogočila povezovanje z lokalnimi podjetniki, da so se seznanili z njihovim delom, težavami in potrebami. Pedagoška mentorja doc. dr. Brigita Gajšek in asist. dr. Ciril Bohak ter delovna mentorja Uroš Oštir iz Prologa ter Adela Cankar iz OOZ Vrhnike se strinjajo, da so študentje bili deležni dragocene izkušnje, saj so delali v uspešnem podjetju in imeli možnost vpogleda v primere dobrih praks na terenu.

Ključna ugotovitev je, da so dejanske priložnosti za trženje lokalnega v lokalnem okolju še velike, da pri tem globalnega okolja sploh ne omenjamo. Ne gre zgolj za priložnost prodati več, ampak prodati na nov način, ki ga zahteva jasno definirana zgodba prodajanega blaga ali izdelkov. Na začetku poslovne poti je dovolj, da se dobra zgodba širi od ust do ust, od enega zadovoljnega kupca do drugega, a s časoma je potrebno nekaj več, kar omogoča spletna rešitev v oblaku, ki ne širi informacij zgolj v lokalnem okolju ampak nagovarja kupce globalno. Pomembno je, da se kmetje in obrtniki znebijo pomislekov pred prelaganjem opravil logistike in transporta na zunanje izvajalce in da si dovolijo dokazati, da odlična informacijska podpora lahko bistveno prispeva k bolj učinkoviti porabi razpoložljivega časa vsakega kmeta in obrtnika.

 projekt 2017