USPOSABLJANJE IZ HIGIENE ŽIVIL in HACCP – 15. marec 2017

OOZ Vrhnika organizira usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom bo v sredo, 15. marca z začetkom ob 16. uri.

Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Na podlagi zahtev Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil (poglavje XII: Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.

Program usposabljanja:
V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko ga lahko jo zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.
Program strokovnega izobraževanja (4 šolske ure)
•    Zakonodaja na področju higiene živil
•    Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika
•    Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje
•    HACCP sistem v praksi:
         -  Načela in prednosti
         -  Preventivni oziroma kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
         -  Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
         -  Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel
•    Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih  
•    Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)
•    Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)
•    Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih
•    Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih
•    Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti
Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.


Prosimo, da se na dogodek prijavite po telefonu, pošti ali e-pošti do 10.3.2017.

Plačilo kotizacije poravnate na TRR: OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika, številka: 0202 7001 2321 819, Sklic: 00 2017-0999 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Morebitne odjave sporočite do 13.3.2017, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Adela Cankar 01 755 77 40 ali 051 619 215.

Cena usposabljanja: za člane s plačano članarino in pri vas zaposlene: 35,00 €, za udeležence drugih OOZ: 40,00 €, za zunanje udeležence: 65,00 €.