KODA 95 za prevoznike – 6. maj 2017 (program 2017)

Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov/blaga v cestnem prometu po predpisanem programu za leto 2017 bo na OOZ Vrhnika v soboto, 6. maja 2017 z začetkom ob 7. uri zjutraj.
Vnaprejšnja prijava je obvezna: 051 619 215, 01 755 77 40 ali po e-pošti – pokličite za prijavnico.

Iz vsebine usposabljanja:
ZDRAVJE PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA
• ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti
• načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog  ali drugih snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje voznika
• psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali psihofizičnem stanju
• simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa
• vožnja motornega vozila in stres
• shema stresne situacije
• faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)
• načini tehnike in metode sproščanja za voznike
• zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev; posledice za voznike in preventivni ukrepi
• seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja v cestnem prometu iz vidika emisije hrupa, vibracij, vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj ter energijske varčnosti oz. učinkovitosti
SOCIALNA ZAKONODAJA –  PRAVILA GLEDE ČASA VOŽNJE, POČITKOV, ODMOROV IN UPORABA TAHOGRAFA
Uporaba tahografa:
• analogni tahograf
• uvedba digitalnih tahografov
• sestava digitalnega tahografa
• zapisovanje digitalnega tahografa
• uporaba pametnih kartic
• obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, tahografski vložki, izpisi iz digitalnega tahografa)
• praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različne nastavitve ob različnih dogodkih in aktivnostih
• prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz voznikove kartice
Pravila vožnje, odmorov in počitkov:
• vožnja
• počitek
• čas razpoložljivosti
• čas pripravljenosti
• vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki
       sankcije na območju Republike Slovenije

Kotizacija 7-urnega usposabljanja je za člane 34,20 €, za nečlane pa 40,00 € (DDV v ceni).