Obvestilo prevoznikom

Na OOZ Vrhnika lahko dobite vlogo za ABC tablico. Vloge se zbirajo do 30. 11. 2016.

Na podlagi dogovora med Sekcijo za promet pri OZS, Združenjem za promet pri GZS in DARS, z dne 4.7.2016, bosta zbornici prejeli omejeno število rabljenih ABC tablic (664 tablic za cestninski razred R3 in 1.736 tablic za cestninski razred R4). Tablice je za ponovno uporabo usposobil DARS, in jih bo tudi aktiviral v sistem.
 
Z vlogo lahko zaprosite za tablice ABC le za tista vaša vozila, za katere še nimate pridobljenih tablic oziroma te ne delujejo več. Zato je izredno pomembno, da vse nedelujoče tablice DARSu vrnete čim prej.
 
ABC tablice boste fizično prevzeli na eni od zbornic (OZS ali GZS), nato pa jih boste morali na DARSu še »aktivirati«. Aktivirali boste lahko le tablice za tista vozila, za katera vam po podatkih DARSa tablica še ni bila dodeljena ali pa ta ne deluje več (in ste jo že predhodno vrnili). V nasprotnem primeru aktivacija tablice ni možna.
 
Tablice bodo brezplačno razdeljene le aktivnim članom Sekcije oz. Združenja (članom, ki niso v izstopu, in s poravnano članarino). V kolikor razpoložljivo število tablic ne bo zadostovalo za vse prejete vloge, bodo le-te razdeljene tudi glede na število opravljenih prehodov skozi cestninske postaje po posameznem vozilu vašega podjetja. Več informacij pri Nataliji Repanšek na tel.: 58 30 526 na Sekciji za promet pri OZS.