VOLITVE NA OOZ VRHNIKA

Na volitvah v organe OOZ Vrhnika za mandatno obdobje 2010 – 2014, ki so se odvijale 21. in 28. maja 2014, ste člani OOZ Vrhnika izvolili novo skupščino za naslednja štiri leta.

Skupščina ima 21 poslancev,  izvoljeni so bili naslednji člani (navedeni po abecedi priimka):

Caserman Peter (Hitri servis Caserman, Peter Caserman s.p.) Čepon Stanislav (Avtovleka čepon, Stanislav Čepon s.p.) Gutnik Klemen ( Gutnik, gradbene storitve d.o.o.) Gutnik Peter (Gut & Pet d.o.o.) Habat Franc (Soboslikarstvo in fasaderstvo Franc Habat s.p.) Hlebec Simon (Vrtnarstvo Hlebec, Simon Hlebec s.p.) Jereb Matjaž (Gradbeništvo Jereb, Matjaž Jereb s.p.) Jesenko Roman (Asfaltiranje in tlakovanje Jesenko, Roman Jesenko s.p.) Jesenšek Roman (G.T. d.o.o.) Jezeršek Marko (Marmor Jezeršek, Marko Jezeršek s.p.) Jurca Janez (Gostilna Jurca, Janez Jurca s.p.) Kogovšek Janez (Splošno mizarstvo Kogovšek, Janez Kogovšek s.p.) Koprivec Marko (Kovina trade d.o.o.) Kralj Danijel (Steklarstvo, Danijel Kralj s.p.) Kržič Janez (Avtoprevozništvo, janez Kržič s.p.) Medič Marko (Elektro Medič d.o.o.) Molek Peter (Molek servis, Peter Molek s.p.) Nolimal Tomaž (Nolimal, mehansko varovanje d.o.o.) Popit Marko (Strojno ključavničarstvo, ing. Marko Popit s.p.) Tomažič Franci (Gostilna pri Kranjcu, Franci Tomažič s.p.) Železnik Zdravko (Avtotapetništvo Železnik, Zdravko Železnik s.p.)

Skupščina se je na prvi seji sestala 11. junija 2014 in za predsednika izvolila Simona Hlebca, za podpredsednika Matjaža Jereba in za poslanca v skupščino OZS Marka Popita. V tričlanski nadzorni odbor so bili izvoljeni: Janez Jamnik, Klavdija Penko Gregorka in Peter Škof.