Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

spirit slovenia logoUspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne.
Glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Po sprejetem programu bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Predlog lahko posredujejo :

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Pri pripravi končnega predloga sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme.

Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

  •     ime in podatke predlagatelja,
  •     podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  •     predvideno velikost razstavnega prostora,
  •     poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in ExpoDataBase), ki jo najdete na spletnem portalu Izvozno okno http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2016.

V celoti izpolnjene in podpisane ter ožigosane predloge  posredujte do petka, 4. septembra 2015 na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu 01 50 59 270.

OGLED VABILA V PDF OBLIKI

Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016