POVRAČILO ŠKODE - UPORABA AGREGATOV

Povračilo stroškov uporabe agregatov – prijava do 21. marca 2014

Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) lahko oddate obrazec - zahtevek za povračilo škode uporabe agregatov v času trajanja žleda.

Na MZIP so pripravili tri obrazce: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih, tako da števci električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije; za lastne in najete agregate distribucijskih podjetij; za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so jih distribucijska podjetja priključila na omrežje.
Obrazce lahko dobite na zbornici ali na spletni strani OZS.