UPOKOJENCI IN OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Ali bo na pobudo OZS dveletno prehodno obdobje za ureditev statusa upokojenih s.p. uveljavljeno še pred novim letom? Upokojenim ni treba hiteti z zapiranjem s.p. in podjetij.

Sprejet zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je za upokojene, ki še opravljajo dejavnost predpisal, da morajo urediti svoj status do konca leta 2013 oz. uskladiti lastnost zavarovanca. Če bi želeli ohraniti status s.p. in še opravljati dejavnost, bi se morali aktivirati za najmanj polovični delovni čas in plačevati prispevke, prejemali pa bi le polovično pokojnino. Tak ukrep je preoster, saj so nekateri v zadnjih letih investirali, za to najemali kredite, sedaj bi bili ob zapiranju s.p. preveč obremenjeni. Zapiranje ni ustrezna rešitev tudi v primerih, ko obrtniki jamčijo za svoje izdelke in storitve in je enoletno prehodno obdobje (do konca leta 2013) prekratko. Zapiranje s.p. bi verjetno pomenilo tudi povečan obseg dela na črno, nelojalno konkurenco legalnim obrtnikom, zmanjšan priliv prispevkov v državno blagajno, zmanjšan priliv DDV-ja, dohodnine in povečanje števila brezposelnih oseb. Spremembo zakona je obljubila premierka Alenka Bratušek in koalicija, vendar še ni 100%, da bo temu res tako, ker mora svoje povedati še parlament. Na spremembi zakona pa dela tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki pripravlja amandma, na podlagi katerega bi se prehodno obdobje podaljšalo za dve leti. Ko bodo znane končne odločitev, vas bomo o tem seznanili.