Upravni odbor zbornice obravnaval osnutek Statuta zbornice

sestanekV sredo, 20. novembra 2013, je Upravni odbor zbornice obravnaval osnutek Statuta zbornice.

Ker gre za obsežno gradivo, bo vsebino sprememb in dopolnitev statuta in uskladitve z novim Obrtnim zakonom pripravila posebej za to imenovana skupina.

Obrtni zakon predpisuje prostovoljno članstvo v zbornici, zato je sprememb in dopolnitev statuta kar precej.
Osnutek statuta bo potem sprejel UO OOZ, ustreznost potrdil še UO OZS, potem pa bo njegovo dokončno obliko in vsebino sprejela Skupščina OOZ Vrhnika na januarski seji. Ne glede na to, bodo zbornico tudi v prihodnje vodili njeni člani, izvoljeni in imenovani v organe upravljanja.