UPRAVNI ODBOR ZA DRUGAČNO UREDITEV REGRESNIH ZAHTEVKOV

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice (UO OZS) Slovenije je na včerajšnji 40. redni seji sprejel sklep, s katerim zagovarja stališče, da je potrebno pri noveli ZPIZ-2 (enako tudi pri noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) pri regresnih zahtevkih izenačiti vse delodajalce.

Regresni zahtevki za vse oblike krivde, razen naklepa, naj se krijejo iz naslova posebnega prispevka za poškodbe pri delu, ki se mesečno plačuje v višini 0,53 odstotka od plače oziroma od zavarovalne osnove. Nadalje je Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije še odločil, da se bo OZS preko poslanskih skupin in političnih strank poslužila pobude glede ustavne presoje, v kolikor pri reševanju problematike regresnih zahtevkov ne bo možno doseči ustreznega dogovora.


V OZS že nekaj časa opozarjamo na problem odškodninske odgovornosti delodajalca v primeru nesreče pri delu, saj mora podjetnik oziroma obrtnik kriti stroške zdravljenja v celoti, kar lahko privede tudi do stečaja podjetja. V Sloveniji so tako že bili primeri, ko je moral obrtnik/podjetnik plačati 75.000 evrov in več za stroške zdravljenja delavca, četudi je bil za nesrečo kriv delavec.


»V številnih evropskih državah zavarovalnice zaščitijo delodajalce, v Sloveniji pa tovrstne zaščite ni. Zato v OZS predlagamo naj se regresni zahtevki za vse oblike, razen naklepa, krijejo iz naslova posebnega prispevka za poškodbe pri delu, ki se mesečno plačuje v višini 0,53 odstotka od plače oziroma od zavarovalne osnove,« poudarja predsednik OZS Branko Meh.