VOLITVE NA OOZ VRHNIKA

Na volitvah v organe OOZ Vrhnika za mandatno obdobje 2010 – 2014, ki so se odvijale 21. in 28. maja 2014, ste člani OOZ Vrhnika izvolili novo skupščino za naslednja štiri leta.