JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI IN PODETNIŠTVA ZA LETO 2018

Občina Vrhnika je v sodelovanju z OOZ Vrhnika objavila razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2018. Razpis je poleg objave na naši spletni strani, objavljen tudi na spletni strani Občine Vrhnika, v glasilu Krpanov glas in v Našem časopisu. Gospodarski subjekti s sedežem na območju Občine Vrhnika lahko kandidirate za sredstva za naslednje namene:
- Subvencijo obrestne mere
- Pomoč pri usposabljanju zaposlenih (izobraževanje)
- Nove zaposlitve in
- Udeležbe na sejmih.

VOLITVE OOZ Vrhnika za mandatno obdobje 2018 – 2022

Skupščina OOZ Vrhnika je na svoji redni seji, dne 17. januarja 2018, sprejela Sklep o razpisu volitev v organe OOZ Vrhnika. Volitve bodo v maju mesecu, izvolili boste poslance skupščine, ki bo izvolila predsednika zbornice, Upravni odbor in Nadzorni odbor, za 4-letno obdobje: 2018 – 2022.

NUJNO OBVESTILO ZA STRANKE

Zaradi začetka izvajanja gradbenih del na cesti do Doma obrtnikov (obnova kanalizacije in asfaltiranje ceste), bo do nadaljnjega moten dostop do Doma obrtnikov.

Hvala za razumevanje.

Brezplačne vstopnice za jubilejni - 50. MOS

V začetku prihodnjega meseca bo v Celju potekal že 50. MOS. Naša največja sejemska prireditev in poslovni dogodek v širši regiji letos slavi visok jubilej in ravno obrtniki so bili tisti, ki so pred pol stoletja zanj dali ključno pobudo.