NAJAVA RAZPISOV ZA SUBVENCIJE

Občina Vrhnika in Občina Borovnica bosta v Našem časopisu, ki bo izšel konec junija, objavili razpis za gospodarske subjekte za pridobitev finančnih sredstev za različne namene (subvencija obrestne mere, nove zaposlitve, izobraževanja, sodelovanja na sejmih…).